Rejestracja domeny w toku. Sprawdź ponownie za godzinę

Aktualności

Pomoc prawna w jeździectwie

5 lip 2023 – 4 lip 2024

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Nurkowska posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej ośrodkom jeździeckim, klubom jeździeckim oraz właścicielom i posiadaczom koni w szczególności w zakresie:
1. Sporządzania, opiniowania umów sprzedaży konia, dzierżawy i współdzierżawy,
2. Sporządzania i o...

Więcej informacji
Pokaż ten kod w sklepie:

Opinie

2 years ago
(Translated by Google) Full professionalism, a firm worth recommending. And what's more, she's a very nice attorney. (Original) Pełen profesjonalizm, jak najbardziej Kancelaria godna polecenia. A do tego przemiła Pani Mecenas.
- Edyta P
2 years ago
(Translated by Google) A law firm worth recommending!!! Full professionalism and reliability. (Original) Kancelaria godna i warta polecenia !!! Pełen profesjonalizm i rzetelność .
- Ewa K
2 years ago
(Translated by Google) A law firm worth recommending!!! Full professionalism and reliability. (Original) Kancelaria warta polecenia !!! Pełen profesjonalizm i rzetelność.
- Rafał S

Kancelaria Radcy Prawnego A. Nurkowska

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Nurkowska świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Naszym założeniem jest pełne poświęcenie się sprawom naszych Klientów. Dzięki temu zyskują Państwo sprawną i profesjonalną obsługę prawną. Atutem Kancelarii jest ciągłe samokształcenie radcy prawnego oraz zdobywanie nowych uprawnień i doświadczeń. Powyższe gwarantuje zachowanie najwyższej jakości świadczonych usług.  

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie rozwiązania problemów prawnych, doradztwa w sprawach bieżących czy też reprezentacji przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi. Kancelaria zapewnia swoim Klientom wsparcie
w każdym aspekcie prowadzonej działalności.  

W ramach obsługi prawnej naszych Klientów zapewniamy wielostronne spojrzenie na powierzone nam sprawy. W kontaktach z Klientem Kancelaria zapewnia pełną dyspozycyjność i stałą dostępność do świadczonych usług.  

Kancelaria prowadzi również działalność pro bono. Od wielu lat współpracuje
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.

Jesteśmy świadomi, że rzetelna i profesjonalna obsługa prawna jest jednym z instrumentów, który wpływa na rozwój podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych oraz gwarantuje bezpieczeństwo w obrocie. Znajomość litery prawa, wiedza o aktualnych zmianach w prawie pozwala na osiągniecie sukcesu.

W ramach obsługi prawnej możemy Państwu zaoferować świadczenie niżej wskazanych usług, których ostateczny zakres zostanie sprecyzowany, z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb:
 • analiza, opiniowanie, sporządzanie oraz udział w negocjacjach umów,
 • sporządzanie ekspertyz i analiz,
 • udzielanie informacji z zakresu zmian w prawie,
 • analiza formalnoprawna dokumentów,
 • sporządzanie dokumentacji, np. statuty, uchwały, protokoły, regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje, oświadczenia,
 • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa zgromadzeń i innych posiedzeń,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • zastępowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed organami kontroli,
 • udział w negocjacjach, mediacji i innych podobnych czynnościach,
 • nadzór nad windykacją roszczeń.  

W szczególności Kancelaria świadczy usługi z następujących dziedzin prawa:
 • prawo spółek handlowych - zakładanie i rejestrowanie spółek, sporządzanie umów oraz statutów spółek, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa zarządów spółek, łączenie spółek, przekształcenia spółek, likwidacje spółek, tworzenie projektów uchwał w zakresie wynikającym z kodeksu spółek handlowych,
 • postępowanie cywilne - reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych, w tym apelacji i skarg kasacyjnych, prowadzenie spraw procesowych,
 • prawo cywilne - sporządzanie umów nazwanych i nienazwanych oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii i informacji prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa,
 • windykacja sądowa – przygotowanie pozwów w postępowaniach nakazowych
  i upominawczych oraz zwykłym, przygotowanie pisma w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym, współpraca z komornikami,

 • prawo pracy - sporządzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę i warunków zatrudnienia, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu, pozwów z zakresu prawa pracy, reprezentowanie klientów przed sądami pracy,
 •  prawo medyczne – zakładanie i likwidowanie zakładów opieki zdrowotnej, doradztwo w zakresie prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenie konkursów i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, doradztwo w zakresie przestrzegania praw pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej, reprezentowanie klienta w sprawach o tzw. błąd medyczny, reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi, kontrolnymi, tworzenie i/lub opiniowanie regulacji wewnątrzzakładowych,
 • prawo administracyjne – reprezentowanie w czasie prowadzenia kontroli, rozpraw administracyjnych, zgłaszanie środków zaskarżenia, reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w sądach administracyjnych,
 • prawo budowlane
 • prawa stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego – zakładanie i likwidowanie stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych, fundacji, reprezentowanie podmiotów przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, doradztwa w zakresie bieżącej działalności, sporządzanie umów oraz statutów, obsługa posiedzeń organów kolegialnych,
 • prawo ochrony praw zwierząt – bieżące doradztwo w zakresie przestrzegania praw zwierząt, reprezentowanie organizacji społecznych działających w charakterze pokrzywdzonego i/lub oskarżyciela posiłkowego,  
 •  zapewniamy również kompleksową obsługę prawna ośrodków jeździeckich i/lub właścicieli/ posiadaczy koni.


Radca prawny Agata Nurkowska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W październiku 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych. Jest wolontariuszką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz posiada uprawnienia inspektora ochrony praw zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.   Radca prawny Agata Nurkowska zdobywała doświadczenie zawodowe:
 • współtworząc Kancelarię Radcy Prawnego Nurkowscy s.c. z siedzibą w Koninie, gdzie specjalizowała się w zakresie prawa pracy, prawa medycznego, prawa budowlanego; świadczyła również pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego,
 • wykonując czynności zawodowe w spółkach prawa handlowego – Atrem S.A. z siedzibą w Przeźmierowie, Contrast sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Mar-Ol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, gdzie zapewniała obsługę organów spółek oraz doradztwo w zakresie bieżącej działalności,
 • wykonując czynności zawodowe w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, gdzie prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • wykonując czynności zawodowe w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Delegatura w Koninie, gdzie zapewniała obsługę prawną i doradztwo w zakresie działalności kontrolnej, nadzór nad dokumentacją z kontroli, prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym wydania decyzji w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę przewidzianych prawem kar administracyjnych,
 • zapewniając obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w zakresie bieżącej działalności, prawa pracy oraz postępowań o tzw. „błąd medyczny”
 • zapewniając obsługę prawną Klubu Jeździeckiego Jolly Jumper w Węglewskich Holendrach w zakresie obsługi prawnej organów stowarzyszenia i doradztwa w zakresie bieżącej działalności Klubu.  

Radca prawny Agata Nurkowska koncentruje swe zainteresowania zawodowe na prawie medycznym, prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie cywilnym (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe), prawie rodzinnym, prawie stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz w zakresie organizacji wolontariatu, obsługi prawnej ośrodków jeździeckich oraz pomocy prawnej właścicielom/ posiadaczom koni, prawie ochrony praw zwierząt.   Swój wolny czas poświęca jeździe konnej i fotografii.

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
 • 782 976 908

Adres

Wyznacz trasę
Chopina 9/lok. 36
62-510 Konin
Polska
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.